Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Wypełniony druk formularza do konsultacji można przesłać na adres Urzędu Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 lub na adres e-mail: gmina@plesna.plgn do dnia 20 listopada 2018 r.  Osobą udzielającą informacji jest Pan Marek Skoblowski tel. 14 629 28 50, e-mail: mskoeublowski@fmwplesna.ilbcplofpz.