Konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach sołectw Gminy Pleśna

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektów zmian w statutach sołectw: Dąbrówki Szczepanowskiej, Janowic, Lichwina, Lubinki, Łowczówka, Pleśnej, Rzuchowej, Rychwałdu, Szczepanowic, Świebodzina i Woźnicznej.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się w zarządzeniu Wójta Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Pleśna.

Obowiązujące do tej pory statuty dostępne są na stronie internetowej po wybraniu zakładki GMINA -> SOŁECTWA.