Krzyż Wolności i Solidarności dla ś.p. Józefa Bujaka z Lichwina

Dnia 4 września w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom antykomunistycznym. Wśród wyróżnionych Krzyżem Wolności i Solidarności był nieżyjący już Józef Bujak z Lichwina. Pośmiertne odznaczenie odebrał jego wnuk Paweł Gawron. Aktu odznaczenia dokonał zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster.

Tadeusz Syryjczyk - także uhonorowany  - dziękował w imieniu odznaczonych. Podkreślił ważność działalności opozycyjnej, także tej wśród rolników indywidualnych, wskazując właśnie na Józefa Bujaka.

Ś.p. Józef Bujak (ur. 1921 r., zm. 1999 r.) w 1949 r. został skazany na półtora roku więzienia za wspieranie oddziałów zbrojnego podziemia niepodległościowego; od 1980 r. zaangażowany w działalność w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator działalności podziemnej związku, kolporter prasy podziemnej, organizator akcji pomocowych.

Krzyż Wolności i Solidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.

Krzyż Wolności i Solidarności będący zaszczytnym wyróżnieniem dla osób podejmujących walkę z dyktaturą komunistyczną, czerpie z tradycji Polskiego Państwa Podziemnego, stąd jest świadomym ideowym nawiązaniem do Krzyża Armii Krajowej, który został powołany na emigracji w dniu 1 sierpnia 1966 r. przez Dowódcę Armii Krajowej generała Tadeusza Bora - Komorowskiego. Pierwotnie miał on charakter odznaki pamiątkowej nadawanej w Londynie, natomiast nie został nigdy przyjęty do hierarchii odznaczeń w PRL, wrogo odnoszącego się do polskiej tradycji niepodległościowej. Za państwowe odznaczenie wojskowe nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został on uznany dopiero w 1992 r.

(źródło: www.krakow.ipn.gov.pl)