Zaproszenie na konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD Dunajec-Biała zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
  • ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Gmina:

  • Zakliczyn - 24.08.2017 r.  w godz. 10:00-12:00, Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP),
  • Wojnicz - 25.08.2017 r. w godz. 10:00-12:00, Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz (sala narad),
  • Pleśna - 28.08.2017 r. w godz. 10:00-12:00, Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240,
  • Ciężkowice - 29.08.2017 r. w godz. 10:00-12:00, Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Tomasz Tomków w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

KONSULTACJE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA:  

Zakliczyn - 04.09.2017 r. w godz. 10:00-12:00, Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne.