LGD Dunajec-Biała informuje o ogłoszonych naborach

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

  • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego (limit dostępnych środków – 350 000,00 zł na 7 wskaźników),
  • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych (limit dostępnych środków – 50 000,00 zł na 1 wskaźnik),
  • podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego (limit dostępnych środków – 300 000,00 zł na 6 wskaźników),
  • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego (limit dostępnych środków – 150 000,00 zł na jeden wskaźnik),
  • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim (limit dostępnych środków – 100 000,00 zł na 4 wskaźniki),
  • inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu (limit dostępnych środków – 400 000,00 zł na 5 wskaźników).

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie od 23.01.2020 r. do 07.02.2020 r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od 10:00 do 18:00.

Termin składania wniosków upływa dnia 07.02.2020 r. o godz. 12:00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub pod numerem tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

Ponadto informujemy, że każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.