Minęło 74 lata od rozformowania "Barbary"

Od 2009 roku w lesie na granicy wsi Lichwin i Rychwałd obchodzona jest uroczystość upamiętniająca rozformowanie I Batalionu "Barbara" 16pp. Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej.

W tym roku obchody rocznicowe odbyły się w niedzielę, 28 października, by wspominać działalność partyzancką batalionu oraz oddać cześć jego żołnierzom, jak i śp. Władysławowi Białasowi ps. "Boruta" i śp. Władysławowi Plucie ps. "Sęk", którzy w tym miejscu ponieśli tragiczną śmierć.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Apel pamięci, wzywający bohaterów batalionu "Barbara" oraz żołnierzy imiennych i bezimiennych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę, odczytał zastępca wójta gminy Pleśna Ryszard Stankowski oraz harcerze ze szkoły podstawowej w Pleśnej.

Przed oficjalnymi wystąpieniami złożono znicze i wiązanki kwiatów przy obelisku. Wśród składających kwiaty byli: kombatanci i przedstawiciele związków -  Tadeusz Baszczowski (Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego), ŚZŻAK Koło w Pleśnej i w Tarnowie, marszałek Stanisław Sorys, samorząd gminy Pleśna z wójtem Józefem Knapikiem na czele, rodzina Ceterów, rodzina Anny i Jana Pluta, Jacek Gawełczyk w imieniu mieszkańców Rzuchowej, placówka oświatowa w Pławnej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowej, delegacje szkół podstawowych w Lichwinie, Świebodzinie, Pleśnej, Janowicach i Rychwałdzie.

Spotykamy się tutaj mimo różnej pogody, by pamiętać. Jestem niezmiernie wdzięczny moim poprzednikom na czele z marszałkiem Stanisławem Sorysem, który był inicjatorem tego wydarzenia, za upamiętnienie miejsca rozformowania Batalionu "Barbara" w dniu  17 października 2009 roku. Kiedyś, odwiedzając to miejsce po raz kolejny, uświadomiłem sobie, jak ulotna jest ludzka pamięć. Jak niewiele zostaje, gdy się jej nie pielęgnuje. To nie jest tak, że historia odchodzi w niepamięć. Zaczyna brakować świadków tragicznych wydarzeń II wojny. Przed rokiem odszedł Kazimierz Walc ps. "Mściciel", żołnierz I Batalionu "Barbara" AK, a w bieżącym roku dwie wspaniałe postacie, ks. kapelan Piotr Gajda i płk Jerzy Pertkiewicz. Musimy pamiętać o naszych lokalnych bohaterach narodowych. (...) Dziękuję Państwu za patriotyczną postawę w tym szczególnym roku, gdy obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. - głos zabrał gospodarz uroczystości wójt Józef Knapik.

Poproszony o zabranie głosu marszałek Stanisław Sorys skierował swoje słowa głównie do młodzieży: Dzisiaj oddajemy cześć i hołd tym wszystkim, którzy zginęli na długim szlaku bojowym. W tym roku w sposób szczególny przywołujemy tych, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnej Polsce, mogli mówić językiem polskim. Dziś młode pokolenie nie zna, co to terror, brak demokracji. Droga młodzieży, powinniście wpatrywać się w tę historię i uczyć patriotyzmu.

Na zakończenie tej części obchodów, krótką modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Zbigniew Guzy - kapelan ŚZŻAK w Tarnowie.

O godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Lichwinie, przy udziale pocztów sztandarowych, odprawiona została msza święta w intencji żołnierzy Armii Krajowej i innych bohaterów walczących o wolną Polskę. Nabożeństwo koncelebrował ks. kapelan Zbigniew Guzy z ks. proboszczem Janem Kwarcińskim i ks. Zbigniewem Wolakiem.

Ostatnim punktem obchodów było spotkanie w remizie OSP Lichwin, na którym wspominano śp. ks. Piotra Gajdę - sylwetkę duchownego przybliżyła Elżbieta Zięba, oraz śp. płka Jerzego Pertkiewicza.

Uroczystości w Lichwinie zorganizowane zostały przez Gminę Pleśna oraz Centrum Kultury w Pleśnej przy współpracy z ŚZŻAK Koło w Pleśnej, ZSP w Rzuchowej i OSP Lichwin.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości
(fot. S. Smoleń)