Ministerstwo Kultury dofinansuje remont cmentarza wojennego w Lichwinie

Trwają prace związane z remontem cmentarza wojennego nr 186 w Lichwinie. W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorskie związane z renowacją pomnika głównego i krzyży nagrobnych. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 74 459 zł.

Cmentarz wojenny nr 186 w Lichwinie jest jednym z 19 cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Pleśna. W 8 grobach masowych i 47 pojedynczych pochowano tu 105 poległych, w tym 104 żołnierzy armii austro-węgierskiej jednego żołnierza rosyjskiego. Zidentyfikowano 81 nazwisk; 24 żołnierzy pozostaje nierozpoznanych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.