Możliwość pozyskania środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów z produkcji rolniczej

W związku z możliwością pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów z produkcji rolniczej takich jak worki po nawozach, bigbagi, zużyta folia wykorzystywana przy produkcji kiszonek i sianokiszonek itp., informujemy, że przyjmowane są wstępne deklaracje udziału w projekcie finansującym w/w zadanie. Wnioski mogą składać płatnicy podatku rolnego lub podatku od działów specjalnych produkcji rolnej posiadający nieruchomość rolną na terenie Gminy Pleśna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października br. w pokoju nr 3 lub na Dzienniku Podawczym Urzędu pokój nr 103.