Narkotyki i dopalacze zabijają

Informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału  w konkursie profilaktycznym na MEM internetowy i animację w formacie GIF, dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” powstał spot filmowy mówiący o poważnych zagrożeniach życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne.

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” to także szereg inicjatyw odbywających się na poziomie lokalnym. MSWiA zwróciło się do Policji oraz wszystkich wojewodów o współpracę i podejmowanie działań w ramach kampanii, m.in. poprzez organizację spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.