Nowa infrastruktura turystyczna w Szczepanowicach

W przyszłym roku w Szczepanowicach powstanie nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. W piątek 22 listopada podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji grantu dotyczącego budowy altany wyposażonej w grill oraz ławeczki. Gmina Pleśna otrzymała środki na ten cel z Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Potrzeba wykonania tej infrastruktury wypłynęła od samych mieszkańców, którzy wielokrotnie pytali i prosili o jej wykonanie. Altana będzie wybudowana w pobliżu placu zabaw i boiska piłkarskiego. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp do oferty czasu wolnego (powstanie nowa infrastruktura w łatwo dostępnym miejscu). Zgodnie z podpisaną umową partnerską, Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepanowic będzie organizowało w altanie spotkania dla kobiet. W altanie umiejscowiony zostanie grill, co umożliwi organizację poczęstunku dla osób uczestniczących w spotkaniach. Nowa infrastruktura umożliwi przeprowadzanie większej liczby wydarzeń (np. festynów, pikników) skierowanych do mieszkańców oraz turystów, co wpłynie na zwiększenie i urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu. W ramach projektu w altanie zostaną zamontowane 4 domki dla owadów. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 40 tys. zł, z czego dofinansowanie to 20 tys. zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.