Nowy sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Dnia 9 października 2017 roku Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz Wójt Józef Knapik wręczyli przedstawicielom jednostek OSP z terenu Gminy Pleśna  nowy sprzęt ratowniczy. Do OSP Lichwin trafiła pilarka ratownicza, natomiast OSP Janowice przekazano zestaw PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną. Zakup sprzętu był możliwy dzięki pomocy finansowej przyznanej Gminie Pleśna przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego