Odnowione boisko w Pleśnej

Na początku listopada zakończono modernizację boisk wchodzących w skład kompleksu ORLIK w Pleśnej. Przy boisku do piłki nożnej wymieniono piłkochwyty. Na boisku wielofunkcyjnym wykonano następujące prace:

  • naprawiono nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego,
  • wymalowano nowe linie do gry w siatkówkę i koszykówkę,
  • wymieniono piłkochwyty,
  • zamontowano nowy zestaw do gry w siatkówkę.

Przy obydwu boiskach wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

Całkowita wartość zadania wynosi 308 175,95 zł, z czego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” otrzymano dotacje w wysokości:

  • 126 080 zł z budżetu Województwa Małopolskiego,
  • 35 185 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie