Odwołanie konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna

Wójt Gminy Pleśna informuje, że odwołuje się konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowicach oraz Przedszkola Publicznego im. Władysławy Majak w Pleśnej. Stosowne zarządzenie znajduje się załączniku do niniejszej wiadomości.