Ogłoszenie o obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym na posesji

Wójt Gminy Pleśna oraz Dzielnicowy przypominają, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub osoby, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47B Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Niedopełnienie obowiązku z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia z art. 64 KW i podlega karze grzywny do 250 zł.