Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w sprawie wydawania wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej informuje, że pracownicy zakładu będą wydawać wodę do beczkowozów mieszkańców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 660-774-260 i okazaniu faktury zakupu zapłaconej wody przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wg harmonogramu:

  • Szczepanowice w każdą środę od godz. 17:00 do 18:00,
  • Lichwin w każdy czwartek od godz. 17:00 do 18:00,
  • Janowice w każdy piątek od godz. 17:00 do 18:00.

W pozostałych dniach tygodnia na Oczyszczalni ścieków w Rzuchowej od 7:00 do 21:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 660-456-494.