Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i turystyki

Wójt Gminy Pleśna ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z upowszechnianiem zajęć sportowych i turystyki. Ogłoszenie konkursowe oraz wzory formularzy znajdują się w załącznikach.