Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Komunikat

Działając na podstawie art. 176 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r. poz. 2268/ z którego wynika, że w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Tarnowie informuje mieszkańców gminy, którzy uprawiają pola wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, iż są zobowiązani do przestrzegania tego zakazu i niewykonywania żadnych czynności związanych z uprawą, sadzeniem drzew lub krzewów w pasie 3 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego, tj. zaorywania gruntu, bronowania itp.

Kierownik Nadzoru Wodnego Tarnów
Rafał Pater