Powiatowe i gminne obchody niepodległościowe w Łowczówku

W niedzielę, 5 listopada 2017r. na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku po raz dziewiętnasty odbył się Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2017”. Gminne i powiatowe obchody upamiętniły 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 103. rocznicę bitwy pod Łowczówkiem.

Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa odprawiona przez o. Kazimierza Pelczarskiego ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów w Tuchowie oraz duchownych z parafii Pleśna - proboszcza ks. prałata Józefa Bobowskiego i ks. Jacka Słotę. Zgromadzeni na cmentarzu wierni modlili się w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy, którzy oddali życie za wolną Polskę, w tym poległych i pochowanych tu Legionistów. Oprawę muzyczną podczas mszy świętej i całej uroczystości zapewnili Orkiestra Dęta Szczepanowice pod dyrekcją Jacka Skrzelowskiego oraz Chór Parafii Pleśna pod kierownictwem Agaty Kołodziej. Czytania liturgiczne przygotowali uczniowie z Pleśnej.

Najbardziej uroczyste wydarzenie patriotyczne w gminie Pleśna po raz kolejny skupiło przy cmentarzu wojennym nr 171 setki osób: mieszkańców powiatu tarnowskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych, związków kombatanckich, kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, służb mundurowych, stowarzyszeń. Liczny udział pocztów sztandarowych oraz 6. Batalionu Dowodzenia 6. Brygady Powietrznodesantowej im. Generała Stanisława Sosabowskiego w Krakowie dodał uroczystościom w Łowczówku wojskowego charakteru.

Po odprawionym nabożeństwie i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrał Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik. Powitał wszystkich zebranych na uroczystości, w tym: parlamentarzystów Ziemi Tarnowskiej posła Michała Wojtkiewicza, posła Wiesława Krajewskiego, posła Włodzimierza Bernackiego i senatora Kazimierza Wiatra, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa, Alicję Kozik - asystenta Wojewody Józefa Gawrona, starostę tarnowskiego Romana Łucarza, Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasza Stelmacha, burmistrza Tuchowa Adama Drogosia, burmistrza Zakliczyna Dawida Chrobaka, wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, wójta gminy Gromnik Bogdana Stasza, radnych Sejmiku Małopolskiego Annę Pieczarkę i Wojciecha Skrucha, radnych powiatu tarnowskiego: Barbarę Gniadek, Bogdana Płachno, Stanisława Kuropatwę i Mariusza Tyrkę, radnych gminy Pleśna, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszarda Wronę, prezesa Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Henryka Łabędzia, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Jaworznie Irenę Wojtanowicz - Stadler, przedstawicieli Bractwa Kurkowego, Związku Sybiraków w Tarnowie i innych.

100 lat temu, a dokładnie 7 listopada 1917 roku ówczesny proboszcz parafii Pleśna ks. Jan Bajda dokonał uroczystego poświęcenia cmentarza legionistów nr 171 w Łowczówku, jeszcze w trakcie jego budowy. Wtedy też jak podają źródła odbyły się pierwsze uroczystości upamiętniające poległych. Usytuowanie cmentarza nie było przypadkowe, ponieważ zaplanowano go dokładnie w pobliżu najcięższych walk, które jak pamiętamy miały miejsce w grudniu roku 1914. Dziś wdzięczność moją kieruję do tych, którzy w poczuciu obowiązku konsekwentnie dążyli do godnego pochówku tu poległych. Przywołuję tych wszystkich mieszkańców Tuchowa, Pleśnej, Łowczówka i innych miejscowości, dla których nie był obojętny los żołnierza, którego wojenna zawierucha na zawsze pozostawiła na tych wzgórzach. Nie możemy także zapomnieć o wszystkich, którzy na przełomie tych 100 lat dbali o cmentarz, jego otocznie, tu się spotykali – często ryzykując – tu się modlili. Wszystkim Tym, którzy przez te wszystkie lata pamiętali o legionistach, o wykoszeniu trawy, o posprzątaniu grobów chcę dzisiaj gorąco podziękować. To Wasza postawa pozwala nam dzisiaj się tutaj spotykać - rozpoczął wójt.

W dalszej kolejności przemawiali współorganizatorzy wydarzenia: starosta Roman Łucarz oraz burmistrz Tuchowa Adam Drogoś. O historii i tragizmie rozegranych tu przed stu laty wydarzeń mówili także parlamentarzyści Michał Wojtkiewicz, Włodzimierz Bernacki, senator Kazimierz Wiatr i marszałek Stanisław Sorys.

Apel Pamięci i formułę, która jest hołdem dla zmarłych tragicznie w katastrofie z 10 kwietnia 2010r. odczytał por. Bartosz Kordyka, po czym Kompania oddała salwę honorową. Niema równocześnie wybrzmiała salwa oddana z armaty tarnowskich Zakładów Mechanicznych. Ostatnim punktem programu uroczystości na cmentarzu było złożenie kwiatów, wiązanek i zniczy przed kaplicą oraz wyprowadzenie Kompanii Honorowej.

Podczas nieoficjalnej części wydarzenia przy ognisku odbyło się wspólne śpiewanie pieśni legionowych i żołnierskich, któremu przewodniczył chór parafialny z Pleśnej. Organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników Złotu na gorącą, żołnierską grochówkę.

Dodatkową atrakcją obchodów niepodległościowych w Łowczówku były prezentacja nowoczesnego sprzętu wojskowego produkowanego w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie.

Od lat wydarzenie współorganizują powiat tarnowski oraz gminy Pleśna i Tuchów, w tym podległe im instytucje kultury. Bitwa pod Łowczówkiem z udziałem I Brygady Legionów Polskich J. Piłsudskiego rozegrana została w dniach 22 – 25 grudnia 1914r. O ważności tej potyczki na kartach polskiej historii świadczy m.in. fakt, iż napis „Łowczówek 24 XII 1914” widnieje na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Organizatorzy dziękują Państwu Elżbiecie i Mariuszowi Czapkowicz za udostępnienie parkingu na czas trwania uroczystości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.
(fot. S. Smoleń, A. Gucwa, P. Topolski)

Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez telewizję Tarnowska.tv.