Przełom w sprawie "Relaxu"

Wiemy już, że dawny ośrodek "Relax" w Łowczówku doczeka się gruntownej przebudowy. W piątek, 5 października w Urzędzie Gminy Pleśna odbyło się spotkanie wójta Józefa Knapika z marszałkiem Stanisławem Sorysem. Samorządowcy rozmawiali o przyszłości "Relaxu". Na ręce włodarza gminy marszałek przekazał Uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach konkursu 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Na liście widnieje osiem projektów, wśród których z dofinansowaniem ponad 2 600 000 zł znalazło się zadanie zagospodarowania terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo - rekreacyjnego "Relax".

Zagospodarowanie terenu wokół "Relaxu" było przedmiotem troski pana marszałka przez wiele lat. Cieszę się, że uda się to zrealizować. Czekaliśmy na to bardzo długo, kosztowała nas to wiele wysiłku. Cieszę się, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim układa się tak pomyślnie. Udało się. To kolejna inwestycja, która podnosi wzrost atrakcyjności turystycznej na naszym terenie. Myślę, że miejsce to będzie niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców i gości. Dziękuję panu marszałkowi za przychylność w tym temacie, za wiele spotkań i uzgodnień - mówił wójt Józef Knapik.

Projekt przewiduje między innymi:
- przebudowę i remont istniejących na tym terenie budynków,
- budowę obiektów małej architektury, takich jak: ławki, stoliki, urządzenia placu zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, kosze na śmieci, tablice informacyjne, prysznice, kurtyna wodna,
- oświetlenie terenu,
- zatrawienie i obsadzenie zielenią,
- utwardzenie terenu z kostki brukowej i kamienia naturalnego,
- budowę infrastruktury sportowej: boiska do gry w piłkę siatkową, tenisa, piłkę plażową, ścieżki dla rolkarzy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z tego wydarzenia przygotowanej przez telewizję Tarnowska.tv.