Rekrutacja do VII edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

Fundacja PROAKTYWNI prowadzi rekrutację do VII edycji „Gotuj po hiszpańsku II”, projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii.

Zapraszamy:

 • osoby w wieku 18-35 lat,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby zamieszkałe w Małopolsce.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

I. PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU: (ok. 1,5 miesiąca)

 • kurs języka hiszpańskiego,
 • zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i kurs hiszpańskiego,
 • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach,
 • ubezpieczenie.

II. W TRAKCIE POBYTU ZA GRANICĄ: (2 miesiące)

 • kurs kuchni śródziemnomorskiej w hiszpańskiej szkole gastronomicznej,
 • kurs języka hiszpańskiego,
 • wyjścia integracyjno-kulturalne,
 • praktyki w hiszpańskich restauracjach,
 • bilety lotnicze i dojazd do miejsca zakwaterowania,
 • zakwaterowanie w apartamentach blisko centrum Walencji,
 • WIFI w apartamencie,
 • wyżywienie na praktykach i w trakcie kursu kulinarnego,
 • kieszonkowe na wyżywienie,
 • karta miejska na transport lokalny,
 • strój roboczy na zajęcia,
 • dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i karty EKUZ,
 • dodatkowo ubezpieczenie NNW i na koszty leczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

III. PO POWROCIE: (do chwili znalezienia zatrudnienia)

 • wsparcie pośrednika pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji,
 • staże.

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.gotujpohiszpansku.pl oraz w Biurze Projektu: tel. 12 200 21 77, e-mail: goc8tuy7o+j@4ylecfuheoandaexeafcj4vaproakt/6vnywnhzi.pybpll, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.