Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

  • nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
  • wydanie publikacji/wydawnictw promujących lokalne walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze,
  • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,
  • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Wojnicz, 12.01.2023 r. godz. 9:00-11:00, Dom Grodzki w Wojniczu, ul. Długa 82, 32-830 Wojnicz,
  • Zakliczyn, 12.01.2023 r. godz. 13:00-15:00, Pogórzańskie Biuro Festiwalowe, ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn,
  • Ciężkowice, 13.01.2023 r. godz. 9:00-11:00, Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice,
  • Pleśna, 13.01.2023 r. godz. 13:00-15:00, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Relaks w Łowczówku, Łowczówek 63, 33-171 Łowczówek.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.