Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

  • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych,
  • podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,
  • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,
  • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,
  • inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Wojnicz - 16.01.2020 r. godz. 9:00-11:00 - Urząd Miasta i Gminy Wojnicz ul. Rynek 1 32-830 Wojnicz (sala narad),
  • Zakliczyn - 16.01.2020 r. godz. 13:00-15:00 - Biuro LGD Dunajec-Biała ul. Browarki 7 32-840 Zakliczyn,
  • Ciężkowice - 17.01.2020 r. godz. 9:00-11:00 - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach ul. 3-go Maja 34 33-190 Ciężkowice,
  • Pleśna - 17.01.2020 r. godz. 13:00-15:00 - Centrum Kultury w Pleśnej Pleśna 240 33-171 Pleśna.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania. Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.