Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

  • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

oraz planowanymi do ogłoszenia naborami początkiem 2022 r. na operacje w następujących zakresach:

  • nowe lub zmodernizowane obiekty i/lub miejsca ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru,
  • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,
  • rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,
  • podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Prosimy o zachowanie wszystkich środków ostrożności, a w szczególności o założenie maseczki oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do pomieszczenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania. Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.