Spotkania informacyjne (konsultacyjne) w gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dotyczące naborów grantowych

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów grantowych w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych.