Spotkania informacyjne w gminach z obszaru LGD Dunajec-Biała dla potencjalnych beneficjentów

Szanowni Państwo, w związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  • rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • podejmowania działalności gospodarczej,
  • budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
  • ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania do udziału w spotkaniu informacyjnym otwartym dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkania zostaną przeprowadzone w każdej gminie z obszaru LGD Dunajec-Biała zgodnie z harmonogramem.  

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37