Spotkania konsultacyjne dla beneficjentów - działalność gospodarcza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkania informacyjne (konsultacyjne) związane z organizowanymi naborami wniosków z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej; rozwoju działalności gospodarczej (branża turystyczna) oraz tworzenia bądź rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat planowanych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz przeprowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy).

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Pleśna odbędzie się dnia 21.06.2018 r. godz. 13:00-15:00 w Centrum Kultury w Pleśnej , Pleśna 240 33-171 Pleśna.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl, pod nr telefonu 14 665 37 37 lub biuro@dunajecbiala.pl

Zobacz pełne ogłoszenie