Spotkania szkoleniowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje projekt edukacyjny pn. "Małopolska Szkoła Tradycji". W ramach projektu przewidziano organizację Regionalnych Spotkań KGW w pięciu wybranych ośrodkach w Małopolsce.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w piątej edycji tego wydarzenia przedstawicieli KGW, stowarzyszeń kobiecych oraz animatorów kultury ludowej z terenów przejściowych regionu Krakowiaków Wschodnich i Pogórzan powiatu tarnowskiego.

W ramach spotkań uczestnicy będą mieć okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości, reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej. Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, a także teatru i sztuk kulinarnych: Urszula Gieroń (etnograf), Maria Danuta Cetera (etnograf), Monika Dudek (etnograf, tancerka, pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta). Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniach.

Miejscem Spotkań będzie Spichlerz Dworski w Ryglicach (ul. Tarnowska) w terminach:
- 13 listopada,
- 20 listopada,
- 27 listopada,
- 4 grudnia,
- 11 grudnia 2019r
w godzinach od 9.00 do 15.00.

Opłata akredytacyjna wynosi 25 złotych od osoby za wszystkie spotkania.
Warunkiem uczestnictwa jest:
- przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 5 listopada na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33 - 300 Nowy Sącz
z dopiskiem "Regionalne Spotkania KGW"
Karty zgłoszenia dostępne są w Centrum Kultury w Pleśnej

- wpłata akredytacji na konto organizatora, nr: 25 1240 4748 1111 0010 7519 5862
z dopiskiem "Regionalne Spotkania KGW"

Informacje na temat spotkań udziela koordynator Anna Turewicz, tel. 18 448 26 05, e-mail: a.turewicz@mcksokol.pl