Spotkanie dla grupy defaworyzowanej

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia.

Spotkanie odbędzie się dnia 19 lutego 2021r. (tj. w piątek) od 10:00 do 13:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP, II piętro).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod numerem telefonu 14 665 37 37.