Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Dobry Czas na Pracę KOM i ST"

Wójt Gminy Pleśna oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają mieszkańców Gminy Pleśna na spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Dobry Czas na Pracę KOM i ST", które odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w Centrum Kultury w Pleśnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 30 lat, należące do co najmniej jednej z grup:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnościami,
  • niskich kwalifikacjach,
  • kobiet,
  • powyżej 50 roku życia,
  • emerytów.

Na spotkanie zapraszamy także Przedsiębiorców.