Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie:

  • rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • podejmowania działalności gospodarczej,
  • budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
  • ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2018 r.  w godz. 10:00 – 14:00 w Biurze LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn), a tematyką będzie prawidłowe przygotowanie, realizacja oraz rozliczanie wniosków o przyznanie pomocy.

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania swojego udziału w szkoleniu telefonicznie 14 665 37 37 lub mailowo biuro@dunajecbialao7es.plhzpn