Szkoły w Janowicach, Świebodzinie i Szczepanowicach już zmodernizowane

W 2017 roku Gmina Pleśna rozpoczęła realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, realizowanego w partnerstwie z Gminą Rzepiennik Strzyżewski i Gminą Ciężkowice. Przewidziane na obecny rok prace zostały zrealizowane- na terenie Gminy Pleśna kompleksowej termomodernizacji poddane zostały budynki szkół w Janowicach, Szczepanowicach i Świebodzinie. Prace objęły m.in. wymianę instalacji c. o., modernizację kotłowni gazowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien, docieplenie stropów i dachów. Dzięki przeprowadzonym pracom budynki będą spełniały aktualne standardy energetyczne, co przedkłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, ograniczenie emisji pyłów i spadek emisji gazów cieplarnianych.

W przyszłym roku w Gminie Pleśna, w ramach przedmiotowego projektu, zaplanowana jest  termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Lubince, szkoły podstawowej w Lichwinie oraz Domu Kultury w Janowicach.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).