"Tajemniczy klient" w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pleśna

Dzień 25.06.2018 r. przebiegł w naszej Gminie pod hasłem dbania o trzeźwość nieletnich. Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wystartowała nasza kampania profilaktyczno-informacyjna dla sprzedawców napojów alkoholowych. Akcja składała się z dwóch etapów. Pierwsza część (tzw. „Tajny klient”) polegała na próbie dokonania zakupu napoju alkoholowego przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią. Zadaniem prowokacji było wystawienie moralności sprzedawcy na próbę i uzyskanie wglądu w prawdziwą sytuację sprzedaży alkoholu nastolatkowi. Później sprzedawcy przeszli szkolenie terenowe, przeprowadzone we wskazanych punktach sprzedaży alkoholu. Uczestnicy mieli możliwość przekonać się w praktyce jak ważne jest legitymowanie osób, których wieku nie są pewni, oraz utrwalenia postaw asertywnych i zaktualizowania wiedzy dotyczącej przepisów prawa. Mamy nadzieję na owocne rezultaty powyższych działań.