Umowa na stabilizację osuwiska w Woźnicznej podpisana

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową zniszczonego odcinka drogi gminnej Łowczówek - Woźniczna to kolejna inwestycja, którą gmina Pleśna realizuje dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Umowę na realizację tego zadania w dniu 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy Pleśna podpisali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik. Wartość całkowita prac to 4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO wynosić będzie ponad 3 mln zł. Tym samym zabezpieczona zostanie znaczna część obszaru narażonego na skutki działania osuwiska, w tym zabudowania, napowietrzna linia energetyczna i techniczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz kluczowa dla mieszkańców tej części gminy droga sukcesywnie ulegająca niszczeniu od kliku lat.

Podpisanie umowy stało też okazją do podsumowania realizacji dotychczasowych inwestycji na terenie gminy Pleśna współfinansowanych przez Województwo Małopolskie, czy to w ramach środków RPO czy też PROW. Wicemarszałek Stanisław Sorys wraz z Wójtem oraz przedstawicielami Rady Gminy odwiedzili szkoły w Świebodzinie i Szczepanowicach, które w tym roku wraz ze szkołą w Janowicach zostały kompleksowo ztermomoderniozwane. Na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej wraz z modernizacją kotłowni w wymienionych, a także innych budynkach Gmina Pleśna w partnerstwie z Gminami Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski pozyskała 2,3 mln zł dofinansowania przy całkowitej wartości projektu w wysokości 4,3 mln zł.

Na zakończenie symbolicznie otwarto wyremontowany budynek remizy OSP w Szczepanowicach. Przecięcia wstęgi dokonali Wicemarszałek Stanisław Sorys, wójt Józef Knapik oraz prezes jednostki Michał Kot. Remont możliwy był dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z programu Małopolskie Remizy, który realizuje Urząd Marszałkowski. Całkowity koszt tego zadania to 91,4 tys. z czego 34,5 tys. pochodziło z dofinansowania. Za wyżej wymienione środki przeprowadzono remont pomieszczeń kuchni, przedsionka, korytarza oraz sali szkoleniowej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.
(fot. S. Smoleń)