Upadki pod specjalnym nadzorem

Miniony rok niósł ze sobą ogrom wyzwań związanych z epidemią COVID-19, którym sprostać musieli przedstawiciele wszystkich branż i zawodów, w tym także rolnicy i osoby pracujące na co dzień na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum przez wiele miesięcy było najpoważniejszym czynnikiem determinującym zarówno życie prywatne jak i pracę zawodową.

Rolnicy, pracujący w warunkach ograniczonej możliwości bezpośrednich spotkań, niestety także w roku ubiegłym nie ustrzegli się błędów prowadzących do wypadków podczas pracy w gospodarstwie. Do 31 grudnia 2020 roku do Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie zgłoszono 40 zdarzeń związanych z zaistnieniem wypadku przy pracy. W wyniku przeprowadzonych postępowań powypadkowych ustalono, że ponad 60 % z nich dotyczyło wypadków związanych z upadkiem poszkodowanego. Najczęściej były to upadki z drabin, schodów, strychów oraz upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych itp. Zaistniałe zdarzenia wynikały między innymi ze złego stanu nawierzchni po których się poruszamy, używania nieodpowiedniego obuwia, zbyt wysokich i nieoznakowanych progów, niestosowania drabin i podestów lub nieodpowiedniej konstrukcji drabin itp. Co ciekawe, dniem w którym wypadkom ulegano najczęściej był poniedziałek. Na urazy w wyniku wypadku najbardziej narażone były kończyny dolne.

Początkowe tygodnie roku 2021 przynoszą nadzieję na zwycięstwo w walce z niewidzialnym wrogiem – wirusem. Planując działania prewencyjne jakie zamierzamy podjąć w bieżącym roku, ufamy że wkrótce będziemy mogli spotkać się z Państwem osobiście. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym. Aktywny udział w tych szkoleniach pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z zaleceniami wspierającymi bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas szkoleń organizowane będą pokazy środków ochrony indywidualnej, pokazy użytkowania przedmiotów związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, pokazy bezpiecznej pracy z użyciem drabiny oraz, przy współpracy z lokalnymi zastępami OSP, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zachęcamy Państwa także do uczestnictwa w organizowanych przez pracowników Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie oraz Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie konkursach o tematyce BHP. Dla laureatów przygotowano nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę.

Wojciech Mruk
Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie