Urząd jeszcze bardziej dostępny

Końcem listopada w Urzędzie Gminy Pleśna pojawiły się nowe udogodnienia dla klientów. Na każdym piętrze zamontowane zostały:

  • mapy tyflograficzne prezentujące rozkład pomieszczeń w formie dotykowej (alfabet brajla) oraz w formie wizualnej,
  • mapy tyflograficzne z planem ewakuacji w formie dotykowej (alfabet brajla) oraz w formie wizualnej.

Mapy zamontowano na specjalnych uchwytach, które można przybliżyć do siebie i dostosować kąt nachylenia mapy. Mapy są szczególnie pomocne dla osób niewidomych. Będą one także ułatwieniem dla klientów odwiedzających nasz urząd po raz pierwszy- dzięki mapom łatwiej będzie odnaleźć szukane pomieszczenie.

Wszystkie toalety zostały oznaczone piktogramami (znaczkami) oraz napisami w alfabecie brajla.

Oznaczono także stopnie schodów w sposób ułatwiający orientację osobom słabowidzącym. Zastosowanie powyższych rozwiązań wynika z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie zostało wykonane w ramach projektu pn. „Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Pleśna” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 833 zł. Koszt całkowity zadania to 28 tys. zł.