W Pleśnej z Policją i mieszkańcami o bezpieczeństwie

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego to jeden z celów operacyjnych ujęty w Strategii Rozwoju Gminy Pleśna. Według założeń tego kluczowego dla Gminy dokumentu partnerami przy jego realizacji są między innymi Ochotnicze Straże Pożarne, Państwowa Straż Pożarna, a przede wszystkim Policja. Przedstawiciele tej ostatniej formacji od kilku lat, wspomagając realizację celu zapewnienia bezpieczeństwa, organizują debaty z udziałem mieszkańców stanowiące forum wymiany informacji.

Kolejna taka debata odbyła się we wtorek 12 czerwca. Z mieszkańcami rozmawiali kom. Robert Michałek – Komendant Komisariatu Tarnów – Zachód, a także przedstawiciele tej jednostki st. asp. Paweł Mróz, sierż. sztab. Robert Topolski, mł. asp. Maciej Żbik oraz asp. sztab. Tomasz Marek – reprezentujący Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o aplikacji informatycznej „Krajowa Mapa Zagrożeń”, jej zastosowaniu, możliwościach oraz zasadach oznaczania miejsc niebezpiecznych, które następnie zostaną objęte tymczasowym lub trwałym – zależnym od potrzeb – dozorem Policji. Dostęp do tego ważnego dla Policji narzędzia ma każdy użytkownik Internetu.

W debacie wzięli udział dzielnicowi pracujący na terenie Gminy Pleśna, przekazując informacje o swoich działaniach w Gminie, możliwościach kontaktu z nimi, organizacji dyżurów i dostępności. Wiele pytań w dyskusji dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego informował o cyklicznych akcjach kontroli trzeźwości i kontroli prędkości. Mieszkańcy w dyskusji sugerowali Policji jakie miejsca, o jakich porach dnia czy nocy należy obejmować patrolami. Wskazywali także na rodzaje zagrożeń i miejsca, w których należy zmienić bądź uzupełnić oznakowanie dróg.

Ryszard Stankowski