WARSZTATY Z WYPIEKÓW PIERNIKÓW TRADYCYJNYCH I ZDOBIENIA RĘCZNEGO!!

Serdecznie zapraszamy na kolejne już warsztaty, tym razem na WARSZTATY Z WYPIEKÓW PIERNIKÓW TRADYCYJNYCH I ZDOBIENIA RĘCZNEGO, które odbywać się będą w dniach: 5.12.2017r., 7.12.2017r., 12.12.2017r., 14.12.2017r., w godzinach od 16:30 do 19:30 w Centrum Produktu Lokalnego, Rzuchowa 1.

Uczestnicy warsztatów poznają historię i legendy dotyczące pierników, a także nauczą się wykonywać pierniki świąteczne krok po kroku, w tym jak przygotować ciasto, ugniatanie ciasta pod pierniczki, wykrawanie z form, wałkowanie, pieczenie oraz zdobienie ręczne.

Udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w ramach partnerskiego projektu "Nasze Pogórze, Nasze Tradycje" jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Osi 6, działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.