Wydłużona lista zadań urzędów od 22 kwietnia 2020 r.

Od środy 22 kwietnia obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rząd doprecyzował, które „zadania niezbędne” muszą być wykonywane przez urzędy gmin przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Rozporządzenie wylicza, że są to m.in. zadania związane z rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną, świadczeniem usług komunalnych. Określenie w rozporządzeniu zadań, które muszą być wykonywane obowiązkowo przez urzędy gmin, nie wprowadzi istotnych zmian w bieżącej obsłudze interesantów ponieważ wszystkie te obowiązki są w naszym Urzędzie realizowane na bieżąco.