Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna został zamieszczony wykaz nieruchomości mienia komunalnego, przeznaczonych do:

  • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka nr 389/1, obręb Dąbrówka Szczepanowska, KW TR1T/00071078/1,
  • użyczenia: budynek Centrum Kultury w Pleśnej o pow. użytkowej 575 m2, KW nr TR1T/00083505/1

Wykaz znajduje się w załączniku, a także opublikowano go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pleśna.

Termin wywieszenia 17.04.2019 r. – 9.05.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 629 28 40.