Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Pleśna podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna, na stronie internetowej urzędu www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz obejmuje działki nr 35/1 i 35/4 położone w m. Lubinka z przeznaczeniem na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej oraz 513/3 i 513/4 położone w m. Dąbrówka Szczepanowska z przeznaczeniem na cele rolnicze. Termin wywieszenia 5.07.2018 – 27.07.2018.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 629 28 40