Zaproszenie do udziału w naborze do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Nabór do MRK II kadencji. Zapraszamy do aplikowania!

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/MRK