Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie "Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego"

Projekt  „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną SerwiS Ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) - 1280 zł brutto/mc,
 • PŁATNE Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
 • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie,
 • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.  

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo w tym osoby niepełnosprawne, (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.  

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów.  

Czas trwania projektu – 01.01.2018 – 31.12.2020 r.  

Terminy rekrutacji są ogłaszane na stornie internetowej www.aktywizacjatarnow.pl.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Aneta Gacek
Agnieszka Osika
Paulina Witek
Tel. 535 191 921 
Tel. 574 084 886

e-mail: a.gace+7h+7k@n6/wspoldzioapfelnrecvdiaserivcvyws.pl, a.dwdpmosik2cfgpa@spol3wgi7dzielniaseuyokrwis.pl, p.ws8f/witek@spoldzielniatovjtser8+v5iws.pl