Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 788 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Pleśna od dnia 10 września do dnia 9 listopada 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna, w pokoju nr 101, I piętro, w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 7:30 - 16:00; wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30; piątek 7:30 - 15:00.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do planu. Uwagi przyjmowane będą na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Pleśna. Zastrzeżenia i uwagi do planu składane w terminie późniejszym tj. od 11 października do 9 listopada 2018 r. przyjmowane będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały na zlecenie Starosty Tarnowskiego przez Firmę "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie. Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:(+48) 530 794 720 w godzinach 8:00 – 15.30.