Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji odbędzie się w następujących terminach:

  • 30 marca 2020 roku w miejscowościach Rzuchowa, Woźniczna, Rychwałd, Świebodzin, Pleśna,
  • 31 marca 2020 roku w miejscowościach Lubinka, Janowice, Szczepanowice, Łowczówek, Lichwin, Dąbrówka Szczepanowska.

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję w dniu wywozu do godziny 6:00 w miejscu wystawiania pojemnika na odpady. W ramach zbiórki będą odbierane wyłącznie następujące rodzaje odpadów wielkogabarytowych:

  • meble,
  • kompletny zużyty sprzęt AGD i elektroniczny,
  • opony od samochodów osobowych.

W przypadku nieodebrania odpadów w wyznaczonym dniu odbioru, prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 629 28 32 oraz ich zabranie na teren posesji, aby nie zanieczyszczać przestrzeni publicznej.

Informujemy jednocześnie, że ze względu na ogłoszony stan epidemii zbiórka może zostać przeniesiona na inny termin. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Gminy.