Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

Koordynację zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzą Sołtysi w poszczególnych sołectwach:

Pani – Żaneta Chodak (sołtys wsi Dąbrówka Szczepanowska nr tel. 501663788)
Pan – Piotr Krawczyk (sołtys wsi Szczepanowice nr tel. 605412104)
Pani – Zofia Gromba (sołtys wsi Janowice nr tel. 579647111)
Pan – Stanisław Kocik (sołtys wsi Lubinka nr tel. 502165402)
Pan – Bogda Ozga (sołtys wsi Lichwin nr tel. 794573102)
Pan – Marek Kuczera (sołtys wsi Rychwałd 660204730)
Pan – Daniel Zieliński (sołtys wsi Pleśna nr tel. 600556376)
Pan – Kazimierz Mania (sołtys wsi Łowczówek nr tel. 608206349)
Pan – Stanisław Górski (sołtys wsi Woźniczna nr tel. 600709278)
Pani – Lidia Górka (sołtys wsi Świebodzin nr tel. 660803794)
Pani – Irena Zięcina (sołtys wsi Rzuchowa nr tel. 609987549)

Koordynację zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 8, 33 – 113 Zgłobice.

  • telefon dyżurny: tel. kom. 501 799 432 (CAŁODOBOWO)
  • tel. 14 6741 230 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
  • tel. 14 6787 050 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
  • koordynator zimowego utrzymania – dyrektor PZD Leszek Łątka: 14 674 12 30, 14 678 70 50

Przypominamy, że zgodnie z art. 5. ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.