Zmiana zasad funkcjonowania UG Pleśna

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Pleśna, zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Pleśnej na okres zagrożenia koronawirusem.

Zasady obowiązują od 16.03.2020 r. do odwołania.

ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE

Podstawową formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w tym okresie będzie kontakt telefoniczny! Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych na późniejszy okres.

Wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów lub za pośrednictwem poczty i banków.

Interesanci będą obsługiwani w Urzędzie tylko w sprawach niecierpiących zwłoki!
Przed wejściem pracownik Urzędu będzie dokonywał wstępnego wywiadu i informował mieszkańców o ograniczeniach wizyt.
Do budynku Urzędu petenci będą wpuszczani pojedynczo.
W korytarzu zostało przygotowane stanowisko, przy którym każdy będzie mógł złożyć pismo lub dokumenty.
Obsługa w pokojach biurowych odbywać się będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach!
Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.

Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środkami dostępnymi w Urzędzie Gminy. Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, wysoka temperatura) będą proszone o bezwzględne opuszczenie Urzędu.

Jeśli sprawa nie wymaga pilnej wizyty w Urzędzie, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej (<sv4hwztrz9ksong>gmina@plesnazec.pl</stdktronsa2g> (gmina@plesna.p9ll)) lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu (bezpośrednie numery telefonów na stanowiska).

Posiedzenia organów kolegialnych (komisje i sesje Rady) będą się odbywać z wyłączeniem publiczności, gości oraz przy ograniczonej obecności pracowników Urzędu Gminy.

Mieszkańców powracających z zagranicy prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, samokontrolę, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną pilne powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Tarnowie tel. 14 621 70 97 lub 602 430 042.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach. Osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak w obecnej sytuacji należy podjąć odpowiedzialne choć radykalne kroki, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy Pleśna, petentów jak i pracowników Urzędu.

Sekretariat Urzędu Gminy Pleśna: 14 6292820, 146798170, 146798182