P R A C A   W   U R Z Ę D Z I E   G M I N YNABÓR NA STANOWISKA:

Aktualne:

Rekrutacja osób do projektu "KONSERWATOR Bis - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia".Nabór zakończony:

Nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania LSR - LGD Dunajec-Biała
Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko Informatyka
Kandydaci spełniający wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 1.03.2013 12:00)

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko ds. mienia komunalnego
Kandydaci spełniający wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 8.10.2012 16:30)

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
Kandydaci spełniający wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 25.09.2012 15:30)

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
UWAGA - zmiana do ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

(dodano: 25.08.2011 16:20)

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na Referenta księgowości

(dodano: 12.07.2011 15:10)

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

(dodano: 1.04.2011 15:20)

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie

(dodano: 5.05.2010 18:40)

Urząd Gminy Pleśna poszukuje kandydatów do obsługi projektu "Wiedza górą!" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 w okresie od 17 sierpnia 2009 do 31 sierpnia 2010 na stanowisku: Koordynator projektu

(dodano: 16.07.2009 13:10)

Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 4.11.2008 14:30)

Stanowisko urzędnicze ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony
p. poż.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 4.11.2008 14:30)

Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 26.09.2008 15:30)

Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 10.07.2008 17:00)

Kierowca gimbusu

(dodano: 11.01.2008 14:00)

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy

(dodano: 23.10.2007 15:00)

Stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 18.10.2007 15:00)

Robotnik gospodarczy

(dodano: 18.09.2007 14:00)

Stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 17.09.2007 13:00)

Inspektor w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru

(dodano: 31.07.2007 12:35)

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna