Stanica powstała w najbliższym otoczeniu remizy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubince. Zakres prac obejmował wykonanie:  przebudowy istniejącej wiaty, montażu systemowego WC, studni, placu rekreacyjno-wypoczynkowego, miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych. Poza tym, posadzono obiekty zieleni, wstawiono elementy małej architektury, a także teren został oświetlony oraz ogrodzony.

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr.

 

Fot. Tarnowska Organizacja Turystyczna

Kolejną atrakcją w Gminie Pleśna, która uwidoczni jej walory turystyczne to budowa ścieżki przyrodniczej w miejscowości Łowczówek. Wykonane zostało oznaczenie ścieżki od centrum Pleśnej, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina, a następnie w kierunku Cmentarza Legionistów w Łowczówku. Ścieżka przyrodnicza w Łowczówku  przybrała ulubioną przez turystów formę łączenia edukacji z rekreacją i turystyką. Długość ścieżki to około 4 km - część poprowadzi przez istniejący już  czarny szlak turystyczny PTTK. Na ścieżce są ławeczki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.

MAPA SZLAKU

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr.

Fot. Tarnowska Organizacja Turystyczna

Łowczówek w gminie Pleśna to miejsce wyjątkowe. W tej miejscowości, na cmentarzu wojennym nr 171 co roku odbywają się Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy oraz obchody kolejnych rocznic Bitwy pod Łowczówkiem. Obiekt przyciąga wielu turystów, dla m.in. których stworzono odpowiednią infrastrukturę. Na wzgórzu Kopaliny wybudowano bowiem wiatę, toaletę, miejsce do przygotowania posiłku, parking, a także oświetlono teren i postawiono stoły z ławeczkami.

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr.

Fot. Tarnowska Organizacja Turystyczna

Diabli kamień na stoku góry Wał, skamieniałe pnie drzew liczące ok. 66 mln lat,  nieczynny kamieniołom, cmentarz z okresu I Wojny Światowej, to jedne z wielu miejsc, które możemy zobaczyć podążając ścieżką geologiczną w Lichwinie. Na trasie urokliwego krajobrazu można odpocząć w miejscu, gdzie pojawiła się mała infrastruktura turystyczna, tj. ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Długość ścieżki wynosi ok. 3 km. Głównym celem ścieżki jest wykorzystanie naturalnych zasobów przyrodniczych i historycznych regionu.

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr.

Fot. Tarnowska Organizacja Turystyczna

Wieża powstała na terenie obok szkoły podstawowej i boiska. Miejsce to znane jest z urokliwych widoków na północ i północny–wschód regionu, głównie na Tarnów, Wojnicz, dolinę Dunajca, wzgórza Beskidu Wyspowego, a nawet odległe Tatry. Nocą szczególną uwagę przykuwa rozświetlone w oddali miasto. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się trzy cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej (nr 193, nr 192 i nr 191). W pobliżu biegnie zielony szlak turystyczny z Tarnowa przez Wał i Gromnik do Jamnej.

Drewniana konstrukcja ma około 16 metrów wysokości i składa się z pięciu kondygnacji, na których powstały tarasy widokowe. W przyziemiu utworzono taras z podjazdem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ustawiono tu także ławeczki. Wzdłuż wieży zamontowano lampy fotowoltaiczne. Oświetlenie wieży w porze nocnej nadaje budowli niepowtarzalnego w regionie wyglądu i co warto podkreślić, energia pochodzi z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu konstrukcji.

Widoki można również podziwiać na żywo z kamerki zamontowanej na wieży.

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr.

Fot. Tarnowska Organizacja Turystyczna