Janowice - kwatera wojenna nr 190.
Woźniczna/ Kłokowa - cmentarz nr 179. W 20 pojedynczych mogiłach pochowano 17 nieznanych żołnierzy rosyjskich oraz 3 żołnierzy austro-węgierskich. Powierzchnia cmentarza 0.017 ha.
Woźniczna - cmentarz nr 178. Na cmentarzu pochowano 12 żołnierzy austro - węgierskich oraz 116 rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,03 ha. Cmentarz założono na rzucie koła na skraju lasu porastającego Słoną Górę.
Woźniczna - cmentarz nr 177. Na cmentarzu pochowano 64 żołnierzy austro - węgierskich, 59 żołnierzy rosyjskich, 1 oficera rosyjskiego. Znanych 63 żołnierzy. Powierzchnia cmentarza 0,08 ha. Cmentarz położony jest przy drodze Woźniczna - Piotrkowice, na szczycie Słonej Góry, w lesie. Cmentarz remontowany w 1994 roku.
Lichwin - cmentarz nr 159. Na cmentarzu pochowano 91egionistów Polskich z 1 p.p. Legionów Polskich poległych w grudniu 1914 roku oraz 18 żołnierzy rosyjskich i 22 austro-węgierskich. Powierzchnia cmentarza 0,03 ha.
Lichwin - cmentarz nr 185. W 266 mogiłach pochowano 274 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 340 żołnierzy rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 1,11 ha. Cmentarz położony na okrytym charakterystycznym wzgórzu Głowa Cukru. Częściowo remontowany przez Czarny Krzyż Austriacki.
Lichwin - cmentarz nr 186. W 55 mogiłach pochowano 4 oficerów austro węgierskich, 100 żołnierzy austro-węgierskich oraz 1 żołnierza rosyjskiego. Cmentarz remontowany w 1995 r.
Lichwin - cmentarz nr 187. Na cmentarzu pochowano 198 żołnierzy austro - węgierskich, 136 rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,07 ha.
Lubinka - cmentarz nr 189. Na cmentarzu pochowano 94 żołnierzy austro - węgierskich oraz 18 rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,03 ha.
Lubinka - cmentarz nr 191. Na cmentarzu pochowano 93 żołnierzy austro - węgierskich oraz 111 rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,6 ha.
Lubinka - cmentarz nr 192. Na cmentarzu pochowano 4 oficerów austriackich, 252 żołnierzy austro-węgierskich oraz 2 oficerów rosyjskich i 215 żołnierzy rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,32 ha. Na cmentarzu znajduje się zabytkowa kaplica cmentarna kryta gontem. Kaplicę kilkakrotnie remontowano.
Dąbrówka Szczepanowska - cmentarz nr 193. Na cmentarzu pochowano 4 oficerów austriackich, 355 żołnierzy austro-węgierskich oraz 235 żołnierzy rosyjskich. Cmentarz położony na wzgórzu Lubcza 419, o które toczono ciężkie boje. Powierzchnia cmentarza 0,17 ha. /Cmentarz ten składa się z trzech miejsc./
Łowczówek - cmentarz nr 171. Na cmentarzu pochowano m.in. 79 żołnierzy Legionów Polskich z 5 p.p. L.P. i 1 p.p. L.P., a także 3 oficerów austriackich, 190 żołnierzy austro-węgierskich oraz 3 oficerów rosyjskich i 238 żołnierzy rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,22 ha. Na cmentarzu znajduje się zabytkowa kaplica. Cmentarz był kilkakrotnie remontowany.
Łowczówek - cmentarz nr 172. Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej 4 znanych oraz 1 nieznany a także 13 nieznanych rosyjskich żołnierzy. Powierzchnia cmentarza 0,14 ha. Na cmentarzu znajduje się zabytkowa kapliczka.
Pleśna - cmentarz nr 173. Na cmentarzu pochowano 1 oficera armii austro - węgierskiej, 33 żołnierzy austro-węgierskich oraz 3 oficerów i 36 żołnierzy rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,08 ha.
Rychwałd - cmentarz nr 188. Na cmentarzu pochowano 29 żołnierzy austro - węgierskich oraz 25 żołnierzy rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,05 ha.
Szczepanowice - cmentarz nr 194. Pochowano 22 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 22 rosyjskich. Powierzchnia cmentarza 0,03 ha.
Szczepanowice - cmentarz nr 195. Na cmentarzu pochowano 1 oficera armii austro - węgierskiej, 29 żołnierzy austro-węgierskich, 30 żołnierzy rosyjskich. Ponadto na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa 10 Polaków poległych w II wojnie światowej o nieustalonych nazwiskach zamordowanych przez hitlerowców w listopadzie 1939 r. w Rzuchowej, ekshumowanych w listopadzie 1962 r.
Szczepanowice - cmentarz kalwiński w przysiółku "Glinki".
Rzuchowa - 2 miejsca
Woźniczka - 1 miejsce
Rychwałd - 2 miejsca
Szczepanowice - 3 miejsca
Lichwin - 1 miejsce