Charakterystyczną cechą krajobrazu wsi Janowice, są szerokie garby o stromych stokach pociętych licznymi dolinami, gdzie wysokości względne sięgają od 200 do 250 m. Ponad główny poziom wznoszą się pasma górskie z kulminacjami przekraczającymi 500 m n.p.m. 9 np. Wał - 526 m n.p.m.) położone na południowy wschód od Janowic. Cały teren Pogórza zbudowany jest z piaskowców ciężkowickich, które w zależności od ich ułożenia i odporności tworzą liczne obniżenia i pagórki.

Na jednym z takich wzniesień (216 m n.p.m.) , w miejscu, gdzie potok Lubinka wpadał kiedyś do Dunajca (obecnie zmienił swój bieg) znajduje się piękny zabytkowy dwór Janowicki.

Klimat Janowic wykazuje wiele cech korzystniejszych niż klimat całego Pogórza.

Najstarsza wzmianka dotycząca wsi Janowice pochodzi z 1347 r. Wtedy to istniejąca na prawie polskim wieś otrzymała prawa lokacyjne niemieckie.

Pierwszymi właścicielami Janowic byli Janowscy, od których prawdopodobnie wywodzi się dzisiejsza nazwa miejscowości. Z notatek Jana Długosza z 1405 r. dowiadujemy się o istnieniu dużej wsi Janowice, dzielącej się na Janowice Górne i Dolne, których właścicielami byli Chwalibogowie, herbu "Strzemię".

Od XVII w. wieś przechodzi w posiadanie rodziny Jordana, którzy budują dwór w Janowicach (1737 r.). następnym właścicielem była hrabina Karolina Stadnicka, a po jej śmierci włości Janowic przechodzą w ręce Dobrzyńskich.

W 1906 r. Janowice nabywa Aleksander Kobylański.

W czasie II wojny światowej dwór pozostaje pod zarządem niemieckim.

W 1945 r. w ramach reformy rolnej przechodzi na własność państwa. Różne były powojenne koleje losu pięknego dworku. Początkowo mieściła się w nim szkoła, następnie kółko rolnicze.

W 1967 r. Politechnika Kakowska przejęła dwór od Państwowego Funduszu Rolnego za symboliczną złotówkę - wtedy był zupełną ruiną. Obecnie po przebudowaniu jest pięknym obiektem w którym przebywają i pracują twórczo pracownicy Politechniki Krakowskiej.

Do 1998 r. we wsi Janowice stał stary kościół pod wezwaniem który został rozebrany. Na miejscu obok kościoła powstał nowy murowany. W latach 80- tych wieś wzbogaciła się o nową piękną szkołę.